Udskriv denne side

generalforsamling

 

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling

i Frederikssund lokalforening.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af regnskab

4) Behandling af eventuelle forslag, der skriftlig er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetplan for det kommende år.

6) Valg af bestyrelse .:
på valg er:
  • Anne Marie Mathiesen
  • Kate Johansen
  • begge modtrager  genvalg.

7) Valg af bestyrelsessuppleanter

  • Birthe Sørensen
  • Jens Bach
  • begge modtager  genvalg

8)valg af kritisk revisor

  • Jan Mathiesen, som modtager  genvalg

9)          evt.

NB: Forslag skal sendes skriftligt til Formand Bente Schousboe, på mail: frederikssund@diabetes.dk , senest d. 15. februar 2020 evt. spørgsmål, til samme mailadresse.

Tilmelding nødvendig senest den 15. februar 2020 på mail.: frederikssund@diabetes.dk


HUSK MEDLEMSKORTET